De vereniging

Het bestuur

Dagelijks bestuur

Marc Stassen                Voorzitter                 voorzitter@desjepene.com

Daniëlle Stassen           Secretariaat             secretariaat@desjepene.com

Sergio Gianotten          Penningmeester     sjatmeister@desjepene.com

Bestuursleden

Marc Stassen               Voorzitter               voorzitter@desjepene.com

                                      Media                     website@desjepene.com

SergioGianotten          Penningmeester   sjatmeister@desjepene.com 

Danielle Stassen          Secretariaat           secretariaat@desjepene.com 

Rob Peters                   President                president@desjepene.com

Maurice Meisters         Techniek  

Bart Knibbeler               Sponsoring            sponsoring@desjepene.com          

Ereleden

Emeritus pastoor Cordewener 

Jan Hermans

Raymond Wijnands

 

Orde van Verdeenste

Jan Kroes

Ben Faas

Jo Köppen

Gunther Keulen

Hans Heugen

Ger Remmen

Oscar Schoenmakers