Kenjer

Leef luuj om us heen,

Wat hauwe vieër un gelök dat veer uch jeugdprinsepaar mochte zeeën!

Jeugdprinsès weare, dat woar Anne’s  groeëtste dreum.

Wie ut doavuur gevroag, woeërd, leep ut neave zien sjeun!

Ooch Niels heat neet lang tied nuudig gehad.

En zelfs zien ski-latten d’rvuur aan de kantj gezat.

Ut woar fantastiesch! Oesjbèk bedank!!!

Wat hubbe veer genoate, un gans seizoen lank.

Ut begos allenuij sjpannend, mit Corona op de loer.

De Sjepene zouwe zoeëveul meugelik organizere, dat woar unne ganse toer.

“Veer wille Vasteloavend” zong de ganse jeugroad, same mit òs.

En veer hubbe ozze Vasteloavend gekrege, want mittertied moch alles los.

Ès de prins en de prinses van Oesjbèk, ginge veer mit zien twieje vuurop.

Samen mit de jeugdprinsen en -prinsesse van umliggende durpe, dat woar èch top!

Jeker boekèt ging noa de haaie, door al dat gesjpring en gehos,

Maar wat hubbe veer os geamuseerd, dat hauw neet bèter gekos!

Vuur alle bloome, cadeautjes, kaarte, enveloppe en attenties: ontzettend bedank!

Vieër hauwe sjoekelaat en sjloek vuur un gans joar lank!

Ozze jeugroad en hun auwesj: wat woar ut same mit uch gezellig en fijn!

Bedank dat geer mit os mit zeet gegoan, want vasteloavend vier se same en neet allein!

Unne groeëte merci aan De Sjepene en de sjponsore, veer zeen vreselik verwènd!

En speciaal un woord van dank aan Marc, Rob en Daniëlle, veer weete dat geer uch vuur os ut vuur oet de sjloebe hebt gerènd.

Vuur ut nuuj prinselik trio van CV De Sjepene: hieel veul sjpass en plezeer!

Veer zeen os dizze vasteloavend beslist waal weer.

Want Niels geet noch un jöarke mit in de jeugroad, dus dat kump waal good.

En Anne, dat is beweeze, dat heat roeëd-geal-greun blood.

Same wunsje veer uch alleneij een prachtig nuuj seizoeën.

Vanoet de kracht van os sjoen durpke: dat vieër dat allemoal same doeën. 

Oesjbèk…. Alaaf           De Sjepene…. Alaaf     Ut Nuuj Prinselik Trio…. Alaaf

 

Prins Niels I en Prinses Anne I

 Leef Oesjbik 

Eine hiele groate druim keem oet

dea toverde inne mega  lach op ozze sjnoet.

jeugdprins en jeugdprinses te zeen mit prins Martin I, adje Patrick, de jeugroad, Nuujbuurt, neet te vergaete Austroa en wieer  jekerein, ❤ want VASTELOAVEND VIERSE SAAME, SAAME EN NEET ALLEIN.

De sjoene momente mit uch allemoal mak ozze vasteloavendsdruim perfec,

wat veer nog zigge wille.....

Leef luu: BEDANK, UT WOAR TE GEK

Jeugdprins Zef I

Jeugprinses Sterre I

Dank namens jeugdprinses Lotte & jeugdprins Xavi

De blaadjes vallen, regen afgewisseld met soms een felle zonnestraal en in de nacht af en toe een graadje vorst. Het nieuwe caranavalsseizoen staat in de startblokken. Aangekomen bij het prinselijk paleis van jeugdprins Xavi brandt er een heerlijk vuurtje in de kachel. Adjudant Tom is nog in vol ornaat, maar prins Xavi is blij dat hij in zijn chill-broek en T-shirt mag rondlopen. De prinselijke broek is tenslotte al 3x gesneuveld voordat de carnaval echt begonnen was. Ook jeugdprinses Lotte heeft haar prinsessenjurk nog even aan de spreekwoordelijke wilg hangen.

Het Orakel, begin- maar zeker ook een hoogtepunt van hun carnavalsavontuur. Tegen niemand hebben ze vooraf een woord losgelaten. Absolute geheimhouding, zelfs als ze gedrieën op de fiets naar school onderweg zijn, wordt er geen woord gerept over hun prinselijke nabije toekomst. Groot is de ontlading als met de klanken van Unity, het nieuwe prinselijk trio bekend wordt.

Onze  belevenissen a worden als super leuk gekwalificeerd. Zeker het lesgeven in groep 1 en 2, want ; “die zijn heel schattig!”. Ook de sponsorbezoeken worden ingeschat op hun waarde, want zonder sponsoren geen carnaval! Recepties, sleuteloverdracht, schoolcarnaval, Sjepenebal en de Zonger Moere Zitting, ze vliegen al decorerend, springend en hossend letterlijk voorbij.

De grote optocht is uiteindelijk het echte hoogtepunt. Het weer is ondanks de mindere voorspellingen goed.  

Na het kindercarnaval op de maandag, volgt helaas de onvermijdelijke carnavalsdinsdag. Het aflaten van de bok met als kippenvelmomentje het traditionele liedje van Piet Worms;  “Es ich noe weer noa Oesjbik  goan”. Hierna worden in “In de Vrie” met een lach en een traan alle regalia ingenomen.  Uiteraard wordt op woensdag traditioneel nog het askruisje gehaald en een “maatje” gescoord. Dan is het echt klaar.

Dankjewel Oesjbik,

Jeugdprins Xavi, Jeugdprinses Lotte

 

Leef Luuj van Oësjbik,

Om jeugdprinses en -prins van Oësjbik te zin, woar veur os inne wunsj dae in vervulling ging. Saame mIt de jeugdraod van Elluf, en zeker ooch mit Prins Roger II en adjudant Maarten hubbe viër genoate mit de Vasteloavend. Onvergaetelijk en sjpannend woar de proclamatie omdat viër inne lange tied nieks mochte zegge !!.

Doanoa kwame veul leuke fiëskes, wie de Receptie’s en Rumpelezitting bij kaffee In de Vrie. Viër sjtinge op de bar te sjoenkele met Beppie. Ooch de ZongerMoereZitting en de groëte Optocht op Carnavalszondig waore geweldig. En vergaet neet de Bok aafloate, wo jekerinne un traantje moos laote.

In Oësjbik is veul te doën mit Carnaval veur jonk en auwt. Doa moet vanaal geregeld waere en d’r zint veul luuj veur neudig. Daoveur wille viër ech jekerinne bedanke dae ’t  meugelijk haet gemak, dat viër zo van deze Vasteloavend kinne geneete.

Viër hoope dat ut nuuje prinselijk Trio zeker zoveul Sjpass zal hubbe wie os.

Bedank allemoal en heel veul plezeer gewunsjt mit ’t nuuj Carnaval seizoen!

ALAAF

Jeugdprinses Isa I en jeugdprins Tom I

2018  //  buurt ’t Centrum  //  cv. de Sjepene

Dankwoerd van Prinses Liselotte en Prins Dio.

Carnaval 2017 woar veur os Prinses Liselotte en Prins Dio een fiest om nooit te vergaete. Ut woar un eer om veur uch allemaol ut jeugdprinsenpaar te mogen zin. En veurop te moge goan met de vasteloavend.

Mede dankzij uch is ut veur os een periode gewaes woa veer samen mit ozze ouwers en zussen nog lang aan truuk zullen dinken.De proclamasie, ut groete moment woa veer als ieësjte Jeugdprinsenpaar van CV De Sjepene woerte gepresenteerd aan ut dörp.Super sjpannend en ooch heel leuk, veer woerte mit open erm ontvangen door ut dörp en doer de kleine en groete road. Veer wille jiekereen groet en klein, oud en jong bedanken veur de leuke reacties, kado’s, enthousiaste ontvangsten en prachtige bieeënkomste.

Geen Prinselijk trio zonger de groete Prins en Adjudant. Ralf en Bart, bedankt veur uch gooje zörgen. Altied een grapje van Ralf om ut ies te breeke. En een hendje va Bart om os gerust te sjtellen. Super bedank hie veur heren.

Jeugdroad en ouwers. Dank veur de gezelligheid,tied en energie die geer aan os hub gegaeve. Overmoeibaar daag in daag oet mit os mit.

Pap en Mam, bedank dat geer dit veur os mögelik hub gemaak.

Sjepene salut zulle veer nog vaak heure. Mer vanaaf 13 januari mog ut nieuwe prinselijk trio hie van geneete.

Veer wunsjse ut nieuwe prinselijk trio dan ooch un onvergaetelijk seizoen toe.