Prinsengallerij

Oejsbik steit op ziene KOP, same vasteloavend viere is hie TOP Top dat woar mien tied es Prins vaan Oejsbik zeker en hie en doa hubbe vier ooch get op de kop gezat. Wat hub ich genoate vaan alle vasteloavendsactiviteiten. Jeugdprins Zef I, Jeugdprinses Sterre I, Adje Patrick, de Sjepene & Sjepinnekes, mien familie, mien vrung, CV de Nachbrackers en alle oesjbikse vasteloavendvierders, ich vong ut sjiek det ich dit allemoal mit uch samen hub moge beleave . Ich wil uch allemoal bedanke veur dees sjoan momenten. Bedanke wil ig ooch geer Jannie, Irma & Sonny, Roger & Mandy en alle sjponsore.  Ich hoop dat volgend joar ozze nuuje prins samen mit ziene adjudant net zo'n geweldig seizoen moog belaeve. Veur dit joar wunsj ich ut jeugdprinsepaar veul plezier.

OESJBIK BEDANKT en ALAAF

 

 

Mien joar,

De vasteloavendj is pas gesjlaagd es jonk en oud geneete van dees daag .

Nou….

De jeugd hub v’r gaas zeen geave, of ut noe een optreije woa van de blues brothers van de oesbékerweag van Cheyenne Pruyn op het tvk Of Jules Weijts dea op zien sjool es prins oetgeroape werd , kippenvel !! Dit  leut zeen det de jeugd vasteloavendj in zig heat.

De ouwere generatie hub v’r auch mauge aansjouwe zoals op de rumpelezitting.

Sommige hub ich auch mauge bezeuke op zieke bezeuk ,esse dan hun verhoale huurs wie hun ut feest beleave of beleaft hubbe en dat ze dankbaar zeen vuur de medaille dan is het zeer mooi om dat te mauge doon .

Oppe mért keem jonk en oud same wat ein geveul esse det vanaaf de búhn maugs aansjouwe det zeen beelden die blieve mig vuur ummer bie, precies zo vierse ut feeske.

Maar d’r kump veul mier op dich aaf dan ze dinks,

Alle feeskes zittingen de vasteloavendjs mis, langs goan bie sponsoren of bie luuj die ut feeske neet koste viere omdat ze krank woare .

Dat is ein leavenservaring op zich.

Ich wil jederein bedanke de dr vuur mig woa allein al de aanwezigheid van uch maakte het feeske compleet.

Ein extra woerd van dank geit oet noa mien vrouw, mien kinger en (schoon)familie en uiteraard noa mien adjudant Patrick mit hand en tand besjermde dea mig mit de vasteloavendj. Danielle en Ravi bedankt dat ich um ff mog lenen.

Xavi Lotte en Tom ich von gut sjiek det ich dit allemoal mit uch samen mocht beleave.

Cv De Sjepene en  oud prinsen bedank vuur uche steun .

Maar aan alles kump ein eindj, zo auch aan mien joar.

Vuur ut nuuje joar stoan nuuje oplvolgers kloar mit nuuje frisje energie.

Ich zou zigge AAN’M

Geneet dr van en haupelik kint dan op net zo’n gesjlaagd joar truuk kieke es mig!!

Vasteloaves vrunj bedankt.

 

Ut motto van ut prinselijk trio afgeloape Joar;:

“Al deed Oësjbik mit de vastelaovend nog zoë gek,

ut ganse durp haet ut roëd geel greune hart waal op de goeje plek”

Vanoet mien Hart kin ich zigge dat 2018 waal un hieël geweldig jaor woar.

Biezonjer  gruetsj bin ich dat ich saame mit  jeugprins Tom en Jeugprinses Isa de Scepter hub mooge zjweije euver ut vasteloavend vierende Oësjbik.

Samen höbbe veer sjoëne momente kinne belave

Oetreuping, Hoësbezeuke bie auwer luuj en biej kranke luuj, Buuttegala, sjoeël bezeuke, sjepenebal, Zonger moere zitting , optoch, te vuel om eigelik op te neume. Ut waor unne super tiëd. Sjoën um te zeen wie ut zich allenuij saame pakte in Oesjbik.

Gaer wil ich alle vastelaovesvrunj van Oësjbik en omsjtreke bedanke vuur de geweldige tiëd. Bedank  Sjepene vuur alle insjpanninge en wermte. Bedank Jeugprinses Isa en Jeugprins Tom en alle auwesj, de Jeugroad, de Sjponsore, ‘t CGBO, mien vrunj van de Valintinos, alle artieste van de BOA, miëne Adjudant  Maarten mit ziën Vrouw Lilian en uiteraard Mien Vrouw Leonie en ozze kinjer. En jeekereen dae ich vurgaete bin.

Dank ooch aan jeekereen dae mich dat unbesjriefelikke geveul haet gegaeve om Prins te zeen van zo’n geweldig durp : Oësjbik

Ich wunsj de niuuje Prins en ziëne Adjudant unne onvergaetelijke vasteloaves tiëd

Ich hub nog tiëd, mer de klok haet besjlis, dat dit veur os t einde is…

Zo Jammer Dit

 

LAOT VANDAAG DE BOK LOS, NEET MURGE!

Pfff…. Wat ein jaor woar dit. Ich geneet noch ummer mit volle teuge, mer aan alles kump un eind.

Het jaor 2017 : un hieël bezonger jaor in mien leave.Zelfs van Esch-woonsdig tot het leedjesconcours ging geen waek veurbie dat ich geen Sjepene-filmkes truk keek.De rest van de familie woard dao gek van. Noe nadert langzaam het einde.

Het begos mit un verrassings-aanval in mei 2016 in Brunssum. Doa moos ich ein huurwoning verkope!Ich ging doa nao toe mer wos neet wat mich te wachte stong. Achteraaf hauw ich mien ganze laeve spiet gehad wen ich NEE hauw gezag.

Prachtig waer mit de optoch, sjoën prinse-fieëst, Live bie L1, Sjepenebal, Sjepene-Disco, Zonger Moere Zitting, Rucky-Zucky en noch eine emotionele diensdigaovend. Dat sind mer enkele hoogtepunten.

Ooch hoop ich dat ich mit het ziekenbezeuk een bijdrage höb kinne levere aan de carnavalsbeleving van luuj die neet mit os mit koste trikke.

Eine adjudant zeuke waor vuur mich natuurlijk gemekkelijk. Dao keem mer éne veur in aanmerking en dat waor Bart oet Doonder. Bart head euver mich gewaekt wie eine trouwe Sint Bernard. Zelf als ich nao de wc moos, bleef he mich volge. Ze hubbe Bart zelf ontveurd, mer dao höbbe de Sjepene korte mette mit gemak. Bart super bedankt! Nicole, du höbs diene man veul motte misse, mer als Karnavalsgek höbs du ooch gelökkig genaote. Ooch du bedankt.

Dan: ene geweldige Jeugdprinses Liselotte en Jeugdprins Dio, wat höbbe vieér ene sjoëne tied gehad zelfs ooch nao Esch-woonsdig. Alles wolt ger mitmaeken, dat zaet genoch wie blie en gelökkig dat ger woard. Bedankt!

Ooch de Jeugd Raod van Elf en de auwesj, super dat vier dat saeme höbbe kenne viere.

Dan de Sjepene: wat ene unieke groep mannen (mit hun dames) mit het hart op de juiste plaatsj. Hun is nieks teveul gevraogd. Ze make van Oësjbik een noch trotser dörp dan het al wor. Ene ganze ier om noe en in de toekomst ongerdeel van oet te make.

Een specijaal woord van dank aan de Kanselaardijroad veur de professionele begeleiding tot aan de Proklamatie.

Tenslotte uiteraard mien gezin. Anke, Emma, Hilke en Florien. Gelökkig dat gier ooch hievan genaote höb, fijn dat ich de kinger het echte Limburgse Karnavalsgeveul höb kinne laote preuve en dat ger ‘t mich gunde om de 6e Prins van de Sjepene te mogen zin.

Veur mich waor deze Karneval onvergaetelek.

Noe sjleet ich aaf, mit miene opvolger, de 7e Prins van de Sjepene, een fantastisch seizoen toe te wunsje.

Geneet van dit schitterend dörp mit zien luuj!

Dan noch eine letste groet,

Depp, Depp, Depp, Johnny Depp!

Oësjbik Alaaf!, Sjepene Alaaf! Oësjbik Alaaf!

 

Patrick I  (Roberts)

Plök de Vastelaovend!

En dat hubbe veer gedoan, same mit ut geweldige jeugdprinsenpaar Dirk en Linde, hunne adjudant Luuk en de road van 11! De weegoden woare os good gezint op zoaterdig en zondig, doa doer hubbe vur in Oesjbik kinne geneete van un super zongermoerezitting en inne geweldige optoch. De vastelaovend woar neet allein sjpas en plezeer, af en toe auch waal aangriepend. Mit name de bezeukskes aan kranke luuj. unne lach en unne troan, auch dat is vastelaovend. Geer wil ich dan auch de Sjepene bedanke veur dizze geweldige tied. Ich bin trots om van dees vereniging Prins te hubbe moage zeen. Mit veul plezeer bliefich auch lid van dees vereniging. Geweldig wat geer veur mich en mien familie hubt gedoan! Tevens wil ich Jannie en Irma en Roger  en Mandy bedanke veur hunne gastvrijheid. Verder wil ich nog alle sjpnsore, het CGBO en de Buurtvereniging de Gracht bedanke en natuurlijk mien vrouw Danielle en meine zoon Ravi dat zie mich dit gegund hubbe.  Es letste bedank ich miene adjudant Dennis samen mit zien gezin veur alle gezelligheid een gooie zurg! Inne baetere adjudant hei ich mich neet kinne wunsje.

Ich hoop dat ozze nuuje prins samen mit ziene adjudant net zo'n geweldig seizoen moog belaeve es ons.

 

 Maurice 1  (Meisters)

Vasteloavend 2015… “Oësjbik Leaft” woar ut thema veur de vasteloavend 2015! Dat ut leafde wis ig waal, mer dat ’t zooo leaft? Wat un weerke, wat un fantastisch Jeugdprinsenpaar, Yves en Iboya mit un geweldige achterban es road van 11 mit ouwesj, buurt en CGBO! Wat un enthousiast Oësjbik!! Wat un mooie ervaringen bie t bezeuke van de auwer- en kranke luuj. Dankbaar bin ig um dit te hubbe mooge mitmaake. Wat un prachtige vereniging “De Sjepene,” wat bin ig trots um es prins van dees vereniging te mooge aantreje. Trots op wat in veer joar bereik is, TOP! Blie dat ig es lid van de road van 11 geen aafschied van dees kanjers hoof te numme! Bedank veur dees onvergetelikke tied, veur al ’t wirk, veur de tied en energie wat ger hie jeker joar weer insteak. Oësjbik leaft, mede dankzij ug! Bedanke wil ig geer Jannie en Irma, Roger en Mandy, de sjponsore, en zeker neet te vergeate miene carnavalsgroep, euveral der bie, mien branjdweervreung, sommige toch werm gekreege veur de vasteloavend ;) Dees ervaringen te mooge beleave mit miene TOP adjudant Sjef woar natuurlik onvergetelik! Bedank Sjef dat se good op mig gelit hubs, bedank dat ig soms op tied in bid loog en bedank dat se good op de scepter gepas hubs. Biezonder dank je wel veur Ellen, os ouwesj en natuurlik veur mien vrouw Desy en mien Kinger Eef en Pim. Dank je wel dat ger dit veur mig meugelik hub gemaak!! Dan wil ik nog geer de nuuje prins net zo’n onvergetelikke vasteloavend toewunsje. Geneet mit volle teugen!!  CV De Sjepene Alaaf!

 

Roger 1  (Pisters)

dankwoord prins roger 1 Leef luuj van Oësbjik, Ich heij mich vuuraaf neet kènne bedinke dat ut zo un sjiek vastelaovesseizoen zauw waere aafgelaupe joar. Ut is eigelik te veul om op te neume, van ut oetrope begin jannewarie mit Jeugdprins Ian en jeugdprinses Jessy, ’t hoes verseere, via de hauve Finale bie L1, nao de Buuteaovend, ut Hermeniekestreff e, ut fi ëske thoes, de fi lmopnames in Grienstveen, de fi nale LVK in Grubbenvorst mit Proost ès ode aan pap, de recepti e en minileedjeskonkoer, de bezeukses aan sjponsoore en de auwer- en kranke luuj, bezeuk aan de kresj en de sjoël, ’t Sjepenebal, de Zonger Moere Zitti ng, den optoch mit prachti g waer nao oeteindelik de aafsjleeti ng op diënsdig bie Jannie en Irma. Sjoën um te zeen wie ut zich ooch allemaol saame pakte die daag. Ich wil gaer alle vastelaovesvierders van Oësjbik bedanke vuur de geweldige ti ed. In ‘t biezonder wil ich bedanke de Sjepene vuur alle wirrik en de gezelligheid, Jeugdprinses Jessy en Jeugdprins Ian en alle auwesj van de Buurt Oppeven, ‘t CGBO, mien vastelaovesvrunj van Rempetemp, alle arti este van de BOA, miene Adjudant Jan en neet te vergaete zien vrouw Chantal, en uiteraard mien mam, mien vrouw Diana en ozze kinger Kian en Liv vuur de sjteun. Zonger öch waor ut noëts zo’n sjiek seizoen gewaore. Tot sjlot wil ich de nuuje Prins net zo’n sjiek seizoen toewunsje es ich aafgelaupe jaor höb gehad. Ich höb al gehuurd dat ’t thema geit waere ‘Oesbjik laeft ’. En dat kènse waal zègke! Oësjbik alaaf, de Sjepene alaaf, en de nuuje Prins (?) alaaf !!

Hans 1  (Wijts)

Onvergaetelik! Aafgeloope vasteloavend woar de sjonste vasteloavend oet mien vasteloaveslaeve. In mien ilfde laevesjoar leep ich in de ieësjte nuuje optoch van Oësjbik mit .. viertig optochte later ging ich veur de viertigste kiër in de Optoch van Oësjbik mit .. op de sjonste plaats dae ich mich ootsj heij kinne bedinke .. nootsj van mien laeve gedach dat dat ootsj zou gebeure .. op de allerlitste waage van de optocht .. es prins Hans I .. de twieëde prins van CV de Sjepene. Onvergaetelik! Gruetsj en hieël dankbaar bin ich. Dank aan Marga, Joep en Jules die mich altiëd op henj draage. Dank aan Leon de biste adjudant oojt. Dank aan mien zusters, breurs, aangetrouwde en anger femilie, Els, Jacq, Mariette, Marlies en Jan die mich dizze vasteloavend in alles gesjteund hubbe. Dank aan CV de Sjepene veur hun vertroewe en vrundsjap. Dank aan de verenigingen en vrunj van de Sjepebank die mich op henj hubbe gedraage. Dank aan de Sjutterie, de Harmonie, en alle vereniginge die de vasteloavend klank en kleur hubbe gegaeve. Dank ooch aan alle luuj van Oësjbik, Aostroa en Doonder diej mich in de optoch zeen veurgegange. Dank aan alle Carnavalsverenigingen van Sjinne en de Gemeente diej os altieëd hartelik hubbe ontvange en diej saame get bezunjers van ozze Vasteloavend maake. En zonger inne te wille vergaete natuurlik dank aan alle vrunj en alle luuj van Oësjbik die mich euverlaaje hubbe mit gelukwunsje, complimente en aandach. Un onbesjriefelik lekker geveul dat vuelt wiej un werme daeke. De luuj van Oësjbik en CV de Sjepene wunsj ich unne fantastiese Prins en unne onvergaetelikke Vasteloavend. De nuuje Prins wunsj ich dat hae ooch zo gedraage wird en net zo’n fantasties seizoen belaeve moog.

Ludo 1 (Woltering)     

Het nieuwe carnavalsseizoen 2013 staat voor de deur en dat betekent voor mij afscheid nemen van een mooi jaar als prins van C.V. De Sjepene.

Dit afgelopen seizoen, het eerste van onze nieuwe carnavalsvereniging in Oirsbeek,  mocht ik de Prins van C.V. De Sjepene zijn, de eerste prins! Het was een fantastisch seizoen! Ik heb genoten van de vele initiatieven die de carnaval in ons dorp zo mooi maken. Het was voor mij een seizoen met een lach en een traan, vele nieuwe ervaringen, belevingen en hele mooie herinneringen!  Ik ben er  trots op dat ik onderdeel mocht zijn van deze Oêsjbikse Vastelaovend!

Langs deze weg bedank ik iedereen die meegewerkt heeft aan deze voor mij bijzondere Vastelaovend; ik bedank alle mensen die de vele initiatieven mogelijk hebben gemaakt; ik bedank alle inwoners van Oirsbeek en daarbuiten die mij prins hebben laten zijn; in het bijzonder bedank ik mijn vriendin Lotte, mijn zus Elle met haar vriend Jorn en natuurlijk mijn ouders: fijn dat jullie naast mij stonden en erbij waren!

De nieuwe prins wens ik net als heel Oirsbeek, een wervelend seizoen 2013 en dat zijn jaar net zo mag zijn als het mijne!

Oirsbeek: bedaank!