Ter nagedachtenis aan pastoor Lucien Houben

Ter nagedachtenis aan pastoor Lucien Houben

Zaterdag 30 maart hebben we in de St. Lambertuskerk te Oirsbeek afscheid genomen van pastoor Lucien Houben. In hem verliezen we niet alleen een bijzondere mens maar ook iemand die onze vereniging én de vastelaovend in Oësjbik een zeer warm hart toe droeg.

In de samenwerking van de afgelopen jaren hebben we pastoor Houben leren kennen als een zeer intelligente en traditie gevoelige mens waarmee we de verbinding tussen carnaval en geloof als vereniging een werkbare vorm hebben mogen geven. Dat uitte zich enerzijds in de individuele bezoeken van onze prinsen de afgelopen jaren aan parochianen die het even moeilijk hadden of ziek waren. Op voorspraak van hem hebben wij menige parochiaan een carnavalesk hart onder de riem kunnen steken en even wat kleur gebracht in hun soms moeilijke bestaan. Niet alleen de gemeenschap en de betrokken parochianen maar ook onze prinsen en leden van de vereniging die dit mochten meemaken, heeft dit een bijzonder gevoel gegeven, een mooie uiting van het bekende “met een lach en een traan”… Iets waar hij in zijn eerste gesprek met ons al op duidde, wijzend naar een schilderij door zijn vader geschilderd van een clown met een traan…

Anderzijds hebben we in petit comité voorbereidende gesprekken mogen voeren over de verschillende missen in relatie tot carnaval. Dat startte in november rond de 11e van de 11e met een openingsmis, de carnavalsmis in het seizoen en uiteraard een passende afsluiting op Aswoensdag. “Carnaval moest je goed vieren” was zijn statement, “omdat je dan ook goed de stilte van de vasten kon ondergaan”.

Zijn enorme waarde en diepgang aan het geloof heeft voor onze vereniging bijzondere momenten gecreëerd die nog altijd bijdragen aan het ceremonieel dat wij binnen onze carnavalscultuur zo belangrijk vinden. Zelfs in de laatste weken voor zijn afscheid, hoewel ziek, hebben we samen de bestaande mis vernieuwd naar een viering waarin we gaven verzamelden voor mensen in de gemeenschap die het minder hadden dan ons. Dit werd een onvoorstelbaar en zeker onverwacht succes. Prins Dave I, adjudant Patrick, president Rob Peters en voorzitter Raymond Wijnands mochten in het parochiekantoor de “oogst” zien: “ongelofelijk!”

We zullen hem missen en we dragen hem voor altijd in ons hart. Binnen onze vereniging zal hij altijd een bijzondere plek innemen. Namens prins Dave I, zijn adjudant Patrick, bestuur, leden en ereleden van onze vereniging, spreek ik de wens uit dat pastoor Lucien Houben nu mag rusten in de vrede die hij zo nastreefde en zeker verdiende! Rust zacht!

Raymond Wijnands

CV De Sjepene

Voorzitter

Saame Geneete!

Traditiegetrouw vindt er 1 week voor de Vastelaovend in Oësjbik, de caranavalsmis plaats in de St. Lambertuskerk in Oirsbeek, georganiseerd door carnavalsvereniging De Sjepene en vanuit de kerk de zeer eerwaarde heer pastoor Houben.

In de korte doch uiterst creatieve voorbereiding naar de viering van zondag 24 februari a.s. hebben pastoor Houben en De Sjepene besloten iets unieks te doen, geïnspireerd op een voorstel van pastoor Houben die dit in Maastricht heeft gezien.

Op zondag 24 februari 2019, om 11.00 uur, vindt er in de St. Lambertuskerk een carnavalsviering plaats met als thema “Saame Geneete” oftewel zoals pastoor het omschrijft, “Geniet Samen”. In feite is dat de kern van Vastelaovend vieren, samen, met iedereen, voor iedereen en door iedereen. Ook voor hen die niet carnaval kunnen vieren omdat men om voor iedereen persoonlijke redenen niet kan genieten.

Deze zondag willen we samen met de gemeenschap uit Oirsbeek en omstreken, een gebaar maken, een gezamenlijk gebaar naar deze mensen. De viering bevat nog altijd muziek van onze artiesten uit eigen dorp, de BOA en daarnaast door een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld ensemble van onze harmonie St. Gerlachus. Maar daarnaast vragen we dit jaar u, bewoners van onze mooie gemeenschap, om daadwerkelijke tekenen van betrokkenheid. In de Limburger stond onlangs dat een carnavalsvierder gemiddeld € 180,- aan deze drie dolle dagen besteedt. Wellicht mag dat dit jaar iets meer zijn…

Vanuit de vereniging roepen we u op om tijdens deze viering gaven mee te nemen en deze te schenken tijdens de viering, aan diegene die het minder hebben dan ons en die niet in staat zijn zo te genieten zoals menigeen dat deze dagen kan doen. Met andere woorden, CV De Sjepene zamelt samen met de parochie en u, houdbaar voedsel, overbodige kleding of speelgoed, of anders in. Tijdens de viering bieden we dit aan, verzamelen we dit. Op deze wijze willen we – in navolging van het zeer geslaagde initiatief uit Maastricht – iedereen de gelegenheid geven om “saame te geneete”!

Laten we dit jaar echt samen Vastelaovend vieren en de mede parochianen die het zwaar hebben of in de schaduw leven ook dat welverdiende zonnetje geven. Alle gaven zijn welkom, in de viering zullen deze gezegend worden en samen als parochie zorgen dat dit goed terecht komt!

Ons prinselijk trio, jeugdprinses Lotte I, jeugdprins Xavi I en prins Dave I, bestuur en leden van CV De Sjepene nodigen u van harte uit in deze viering nieuwe stijl. Laten we samen een bestaande traditie vernieuwen en beter aansluiten bij de maatschappij van vandaag, alles in de stijl van een echt Limburgs feest! Voor meer informatie houdt u onze FB pagina in de gaten of mocht u vragen hebben meldt u zich dan bij ons secretariaat.

Vanaf 14.11 uur houdt het prinselijk trio van CV De Sjepene receptie in Partycentrum De Oirsprong, daarvoor is iedereen van harte welkom!

CV De Sjepene vertrouwen op een “vruchtbare” viering en een geslaagde zondag in opmaat naar “Vastelaovend in Oësjbik”!